Posts Tagged ‘дисхармоничен аспект’

Луна в III дом

Освен това оказва силно влияние на връзките на човек и при лоши аспекти следва да се опасява от неприятности с жени от обкръжението си или от някаква болест, протичаща в скрита форма.