Posts Tagged ‘дискредитация’

Марс в Х дом

Марс в Х дом говори за неприятности и усложнения, свързани с професията.