Posts Tagged ‘големи неприятности’

Съвпад Луна–Сатурн

Действа ограничаващо и създава ограничаващи ситуации в нещата на дома, където е разположен.

Сатурн в IV дом

Сатурн в IV дом говори за задължения и грижи, свързани с недвижими имоти, домашни въпроси, роднини или наследство.