Posts Tagged ‘въздушен знак’

Марс в III дом

Ако Марс получава напрегнат аспект, то при пътуването (особено с автомобил) трябва да се спазва благоразумие.