Posts Tagged ‘вражда’

Марс в XII дом

Марс в XII дом — Това е най-лошата позиция за дадена планета