Posts Tagged ‘великодушието’

Юпитер в I дом

Юпитер в I дом засилва оптимизма, великодушието; създава потребност от експанзия в начинанията и в областите