Posts Tagged ‘Везни’

Сатурн в VI дом

Подобрението на състоянието на организма изисква не малко време и усилия, само ако Сатурн не се намира във Везни.

АСЦ SR във Везни

Оттук следва разширение на връзките, присъединяване към кръгове, получаване на покани.