Posts Tagged ‘АСЦ SR в Риби’

АСЦ SR в Риби

Този знак ни дава основание да кажем, че неприятностите или клеветите, показани от дадената позиция, идват от жена, вероятно далечна роднина или приятелка, смятана за член на семейството.