Архив за ‘Техника на Слънчевата революция (SR)’

V дом SR в I дом на радикса

Разширение на съзнанието, удовлетворение, получено от пътешествие, научни занимания, от изпълнението на задълженията на съдия, от религия или успех в занятията

IV дом SR в I дом на радикса

Преобладават въпроси, отнасящи се до семейството и мястото на живеене. Често тази позиция има отношение към тайните на човека или към семейни тайни; повдига въпроси за недвижими имоти

III дом SR в I дом на радикса

Съответства на смяна на местожителството. Именно тук трябва да се търсят причините за преместванията и пътешествията на човека (ако такива са указани).

II дом SR в I дом на радикса

Победата зависи от човека, от неговото здраве, действия, свободна воля и т.н. В поразена карта това е показател за ограничаване на личната свобода във връзка с неудовлетворително финансово положение или прекалено занимаващи човека парични въпроси.

МС в XII дом на радикса

Тази конфигурация е благоприятна само за лекари, медсестри и всички хора, чиято професия се разкрива от областта на XII дом

МС в XI дом на радикса

Обикновено това е много добър показател за реализацията на плановете.

МС в IX дом на радикса

Понякога – за важността на работа, свързана с чужбина, или с това, че успехът ще дойде от далече. Според практиката на автора тази позиция на МС се среща в момента на назначението на човека като консул

МС в VIII дом на радикса

При добро разположение позволява да се очаква парична сума, понякога наследство или подобряване на въпросите, свързани със сметки.

МС в VII дом на радикса

При лошо разположение тази позиция може да означава промяна вследствие на развод, разрив на връзката, освен това може да показва следствен или съдебен процес.

МС в VI дом на радикса

Ако SR предсказва болест, това ще бъде показател, че разклатеното здраве ще окаже влияние на положението на човека