Архив за ‘Нептун’

Нептун в III дом

От интелектуална гледна точка това положение на Нептун не благоприятства учебния процес и работата, свързана с точност.

Нептун във II дом

Ако е много наранен Нептун, има опасност от загуби, свързани с нечестност (по-често с мошеничество, злоупотреба с доверие или с измама, отколкото с кражби).

Нептун в I дом

Напрегнатите аспекти са свързани с разочарования от невъзможността за реализация на плановете в живота.

Нептун

Ако Уран действа неочаквано, силно, то Нептун заслепява и неговото въздействие се проявява по-скоро на вътрешно, отколкото на външно ниво; той оказва влияние на психиката на субекта. Този отпечатък Нептун оставя върху заемания от него дом от SR.