Съвпад Меркурий–Юпитер

Съвпад Меркурий–Юпитер — повишава професионалните умения и съответства на успешни делови инициативи. Здрави разсъждения, дух на търпимост, практически смисъл обикновено подобряват връзките с околните. Това често се изразява в увеличени печалби и в мирно уреждане на деликатни въпроси.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply