Съвпад Меркурий–Плутон

Съвпад Меркурий–Плутон — благоприятства всичко, което се отнася до математиката, счетоводството, учебната дейност, различните финансови сметки, а също до самообразованието. Добро е за интелектуална дейност, свързана с точност и здрав смисъл, способства за развиването на самосъзнание, самодисциплина. Тази конфигурация разширява възможностите на личността и на нейните материални възможности в смисъла, показан от нейното място в SR.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply