Съвпад Меркурий–Нептун

Съвпад Меркурий–Нептун — Стремеж към нещо неосъществимо, надежди, които няма да се осъществят – всичко това значително отслабва практическия смисъл. Този съвпад може да се окаже благоприятен за пътешествия и умствена дейност, свързана с въображението (III и IX дом), или обозначава платоническо чувство, готвещо разочарование за човека (в ъглите, във II, VI, XII дом).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply