Съвпад Меркурий–Марс

Съвпад Меркурий–Марс — Показва грешки, необмислени постъпки, неприятности, за които е виновен самият човек – без значение дори от доброто разположение на една от планетите. Домът само показва тази тенденция в една или друга област. В VI дом това е показател за раняване на ръката или кисти на ръцете, а в тежки случаи – ранявания, получени от човешка ръка (тук, изглежда, могат да бъдат отнесени и хирургическите операции).

Опозицията между планетите е свързана с конфликти, разногласия, оплаквания и спорове, които се определят от домовете или техните управители.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Съвпад Меркурий–Марс”

  1. Съвпад Меркурий–Марс | Слънчева революция ( SR ) | Институт за френска Ð°ÑÑ says:

    Buy Fast Proxy…

    I found a great……

Leave a Reply