Съвпад Луна–Плутон

Съвпад Луна–Плутон — показател за пътешествия, носещи удовлетворение, водещи до нови запознанства и връзки. Ускорено развитие на всичко, което съответства на природата на дома, в който се намира. Понякога показва разрушаване и коренни промени в нещата на дадения дом.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Съвпад Луна–Плутон”

  1. Съвпад Луна–Плутон | Слънчева революция ( SR ) | Институт за френска астр says:

    Buy Proxy Servers…

    I found a great……

Leave a Reply