Съвпад Луна–Юпитер

Винаги говори за подобряване на състоянието, за парични постъпления, скъпи подаръци и други материални придобивки. Както и съвпадът на Луната с Венера, това е показател за благоприятни условия за реализация на това, което е показано от дома, в който той се намира. Благоприятни условия за живот, крупни покупти, имуществени придобивки. Щастливо стечение на събитията и решаване на проблемите на дома, в който се намира този съвпад. Негативната аспектация малко снижава ефективността на прилаганите усилия или на страничната помощ и говори, че сдобиването с желаното е възможно само посредством трудности и загуби.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply