Съвпад Луна–Сатурн

Големи неприятности, свързани с жени (действа като съвпад на Слънце и Сатурн). Изобщо говори за неблагоприятна година. За мъжете може да означава загуба на любимата жена; за жените – неприятности заради близка жена или заради началник. Действа ограничаващо и създава ограничаващи ситуации в нещата на дома, където е разположен.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply