Съвпад Луна–Меркурий

Показател за пътешествия и преместване. Благоприятства вербалното изразяване и често отбелязва година на възход за политиците, успехи зъ търговците, плодотворна работа за журналистите и писателите.

Негативните аспекти към този съвпад работят като опозицията между тези две планети – което говори за сблъсък между чувствата и интересите. Ако тя е разположена на линията на хоризонта, говори за противоречия между желанията и потребностите в живота. Ако е на линията на меридианите, тя говори за сблъсък между професионалните задължения и семейния живот. Ако планетите са в съседни домове, става въпрос за вътрешен конфликт между чувствата и емоциите в нещата на Лунния дом с идеите, мислите и интересите, отнасящи се до дома, в който е Меркурий.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply