Съвпад Слънце–Плутон

Съвпад Слънце–Плутон — Годината изисква повече енергия, напоритост и прогрес, нови форми и методи. Реформаторски тенденции, новаторство, отказ от остарялото в живота. Успехът може да надмине всички очаквания. При негативни аспектации към съвпада успехът щ есе достигне много трудно. Ако планетите са в съседни домове, то само коренната промяна на нещата в Плутоновия дом ще позволят успешното решаване на проблемите в Слънчевия дом.

You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “Съвпад Слънце–Плутон”

  1. Съвпад Слънце–Плутон | Слънчева революция ( SR ) | Институт за френска Ð°ÑÑ says:

    Quality Proxies…

    I found a great……

  2. Съвпад Слънце–Плутон | Слънчева революция ( SR ) | Институт за френска Ð°ÑÑ says:

    Unlimited Proxy…

    I found a great……

Leave a Reply