Съвпад Слънце–Нептун

Съвпад Слънце–Нептун — Обикновено говори за притеснително и подозрително обкръжение, водещо до отслабване на тва, което обозначава домът, в който се намира. Човек преди всичко живее в двусмислени условия, които предизвикват опасения, а при добри аспекти – надежди, които няма да се осъществят. Принципно този съвпад говори за попадане в задънени ситуации, неясни и немотивирани постъпки, невъзможност за съгласие със себе си, илюзии относно важността на случващото се. Безпокойство и загриженост, несбъднати надежди, невъзможност да се решат проблемите на Слънчевия дом. Нехармоничните аспекти към съвпада правят събитията неприятни за човека. Ако планетите са разположени в съседни домове, двусмислеността в положението на нещата в Нептунианския дом водят със себе си неуспехи в творческите начинания и нещата от Слънчевия дом.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply