Плутон в XII дом

Плутон в XII дом, изглежда, показва, че човек го занимават тайни от другите замисли и грижи.

Нека отбележим, че ако Плутон попада върху АСЦ или на МС – SR или наталния, примерно с орбиса 5 градуса (което се отнася до транзитите), следва много внимателно да се изследва неговата роля в SR или в наталния хороскоп, тъй като неговите транзити са много важни и показват дълбоки изменения в живота. Неведнъж са правени наблюдения, че Плутон, намиращ се на АСЦ в радикса, увеличава активността и я насочва към нова област. Ако той е на МС, говори за внезапна промяна в начинанията или работата. Тъй като той често дава прекалено големи надежди, а неговата природа досега си остава загадъчна, само SR в годините на тези транзити позволяват да се определят значението и дълбочината на промените.

Не е необходимо да се смята, че планетите в съответните домове имат само тези значения, за които говорим и които сме дали. Както и всеки хороскоп, SR представлява органично единство и ако може да се направи списък с най-важните значения на всеки астрологически фактор, то не бива предварително да се оценява съвкупността от всички възможни разпределения на планетите, определящи дадено отделно взето значение, колкото синтезът – той е нещо много повече, отколкото отделните аналитични данни. От друга страна, положението на планетите в домовете на SR остават подчинени на налагането на домовете и в тълкуването винаги трябва да се следва редът, установен в дадената работа, т.е.:

а) отначало се определя тоналността на годината въз основа на този натален дом, където се намира АСЦ SR, като се отчита зодиакалният знак. Едновременно с това е полезно да се изучат всички значения, дадени от управителя на АСЦ и планетите, намиращи се в I дом. Когато управителят на АСЦ SR няма значими аспекти, той, изглежда, оказва по-силно влияние на моралната и психическата страна, в сравнение с конкретната, практична страна на събитията (в повечето случаи оттук може да се направи извод за философската, религиозната или политическа еволюция);

б) пристъпва се към анализ на МС SR във връзка с наталната карта, като се отчитат всички планетни фактори, свързани с този ъгъл;

в) по същия начин се изучават всички домове от SR, попадащи на АСЦ или на МС, а също всички домове на SR, важни във връзка с наталната карта, като се вземат под внимание всички планетни фактори, свързани с тези ъгли;

г) изучават се всички други наложени домове и значенията, дадени чрез присъствието на планети в домовете. От друга страна, колкото повече ъглови планети има в SR, толкова по-голяма важност придобива тази карта.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply