Плутон в IX дом

Плутон в IX дом благоприятства всякаква умствена дейност, говори за желание да се пътува или да се замине надалече, което често се явява средство за бягство от неудовлетворяващи обстоятелства или съществуване. Често такова положение на Плутон съответства и на смъртта на дадения човек.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply