Плутон в Х дом

Плутон в Х дом предразполага към повишена активност, понякога много хаотична (особено ако той има нехармонични аспекти) и се отнася едновременно до няколко различни области. Това положение повишава амбицията.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply