АСПЕКТИ В СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ (SR)

Орбисата в SR очевидно не е толкова голяма, както в наталния хороскоп. Аз определям за светилата орбиса само до 8 градуса в случаите на съвпад или опозиция, получени при налагане на наталната карта с SR. С другите планети – орбиса само до 6 градуса.

Колкото по-точен е аспектът, толкова повече ще се усеща неговото въздействие. Разпадащите се аспекти обикновено показват нещо, което има значение до момента, в който се съставя SR, и затова може да доведе само до реализация в течение на последващата година.

Аспектите следва да се оценяват на базата на съвкупните показатели на SR. Техните значения са сходни със значенията в наталната карта, но има и особености, отнасящи се само до SR. Опозицията на Марс към Уран, ако тя се наблюдава в домовете, свързани с финанси (II и VIII), предизвиква кражба или загуба на пари, по никакъв начин не зависещи от волята на дадения човек. Нехармоничните (напрегнати) аспекти между Уран и АСЦ съответстват на нещастни случаи, свързани с електричество, чиято сериозност е пропорционална на силата на Уран.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply