Плутон в VI дом

Плутон в VI дом често отбелязва преувеличени опасения, свързани със здравето, тъй като по-скоро е свързан с психически и нервни, отколкото с физически заболявания. Ако става дума за SR на болен човек, това положение на Плутон обозначава необичайна форма или на някаква добре известна болест, или рядка болест. При добри аспекти това е обещание за оздравяване, което ще изуми всички.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply