Плутон в V дом

Плутон в V дом, изглежда, внася в живота някакво чувство за несигурност, неувереност или за някаква промяна. Той не препятства чувствените удоволствия, печалбите, свързани с риск, но създава сложни обстоятелства, нарушаващи всякаква устойчивост (той често се проявява като по-романтичен от Уран, подтиква към съпружеска невярност или към втора връзка също така силно, както Нептун, въпреки че последната не е свързана със скандали: Плутон плаши, но не нанася реален ущърб, ако не е много ранен). Той често говори за непредвидени събития (не задължително лоши), свързани с деца.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply