Плутон в IV дом

Плутон в IV дом отбелязва разминаване във възгледите с членовете на семейството. Човек може да има склонност да се затваря в себе си, към самота и изолация, той с никого не споделя мислите си, не разкрива плановете си. Това също така е показател за нови инициативи, свързани с мястото на живеене.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply