Плутон в III дом

Плутон в III дом подчертава важността на отговорностите или води до изменения в тях или в близкото обкръжение. Той предполага по-скоро практичност и решаване на проблемите като цяло. В напрегнат аспект с Марс или Слънцето той говори за неизпълнени задължения (морални или материални) и за реакции против тях.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply