Уран в XII дом

Уран в XII дом говори за неприятности и усложнения, най-често зависещи от дома, който управлява. Тази конфигурация води също до неочаквани сблъсъци и неприятности, чиято причина е вражда, съперничество, интриги и заговори. Сериозността на тези неприятности зависи от съвкупните показатели на картата.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply