Уран в Х дом

Уран в Х дом е показател за непредвидени промени в положението на дадения човек или в професионалното занимание. Понякога това положение на Уран предизвиква промяна на професията, но преди всичко става дума за въздействието на събития с колективен характер и дори национален или международен върху положението на човек, независещи от неговата воля. От психологическа гледна точка това е признак за тенденция към изменения и промени в това, което се отнася до професията, съпровождани с ярки прояви на интуицията. Често това е знак за необходимост да се приведат в равновесие планове и решения, които трябва да се вземат, с откриващите се пред човека възможности. Това е необходимост да се използва случаят, да се вземат почти импровизирани решения. При хармонични аспекти – вероятност от успех, неочакван и явяващ се по необичаен начин. Ако е ранен, Уран говори за опасност от морален или физически катарзис (и дори смърт) на майката на дадения човек.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply