Нептун

Ако Уран действа неочаквано, силно, то Нептун заслепява и неговото въздействие се проявява по-скоро на вътрешно, отколкото на външно ниво; той оказва влияние на психиката на субекта. Този отпечатък Нептун оставя върху заемания от него дом от SR.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply