Нептун в I дом

Нептун в I дом винаги говори за някакви илюзии или за проекти, трудни за реализиране. Домът, управляван от тази планета в наталната или в SR картата или заеман от Нептун в момента на раждането, позволява да се уточни към какво се отнасят тези илюзии или надежди. Напрегнатите аспекти са свързани с разочарования от невъзможността за реализация на плановете в живота. Почти винаги това се явява показател за напрегнат вътрешен живот, а ако Нептун е ранен – на повече или по-малко скрити тревоги и безпокойство.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply