Уран в VIII дом

Уран в VIII дом, ако е ранен, понякога е показател за смъртна опасност. Общо тази позиция показва неочаквана вест за нечия смърт, усложнения при капиталовложения, абсолютна невъзможност да се встъпи във владение на принадлежащо на човека имущество.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply