Уран в VII дом

Уран в VII дом внушава опасност от проблеми, чиято причина са съпруг или партньор, който в обществения живот е свързан с последствия, отразяващи се продължително време на съдбата на човек. Ако Уран е силно ранен, това е опасност от разрив в отношенията или раздяла. Ако даденият човек води процес, развръзката ще бъде повече или по-малко неочаквана, нейният характер ще е свързан с аспектите на съвкупните показатели в картите.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply