Уран в IX дом

Уран в IX дом често предизвиква промяна във възгледите, показва пътешествие, особено със самолет (които са опасни, ако Уран е ранен) и говори за промени в семейството на съпруга или на приятел. При напрегнати аспекти той е свързан с неприятности и разправии, причина за които ще са родителите на съпруга.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply