Уран в III дом

Уран в III дом говори за възможни неприятности при сключването на договори, оформянето на документи, въвеждането на ред в сметките или при преместване. При хармонични аспекти това положение подпомага научните занимания (управлявани от тази планета – астрология, окултизъм, древна история, физически науки, електричество и т.н.),може да доведе до някакво научно откритие. В случай че е ранен, Уран винаги внушава опасност от някакви усложнения, свързани с обкръжението на субекта.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply