Уран в I дом

Уран в I дом предсказва някакви непредвидени събития в живота. Ако е ранен, това е показател за опасност от нещастен случай, чиято причина е самият човек – особено когато има съвпад с АСЦ. Ако в наталната карта Уран се намира в I, III или  IX дом или е управител на АСЦ – тази планета дава нови интереси, пробужда любовта към неизвестното, например към окултизма, или дава вдъхновение, което задълго ще ориентира мислите в ново направление.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply