Уран във II дом

Уран във II дом говори за неочаквани придобивки или загуби и показва колебание във финансовото положение, при това по-силно, отколкото колебанията, показани от присъствието на Луната в този дом. Много често това положение на Уран – планетата на неочакваното и контрастите – показва внезапно и много важно изменение в паричните начинания, неустойчивост на финансовото положение през цялата година. Напрегнатите аспекти лишават човек от възможност  за надеждно влагане на капитал.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply