Юпитер в XII дом

Юпитер в XII дом дава възможност да се разкрият и предотвратят замислите на тайните врагове и клеветници. Ако е добре поставен, Юпитер благоприятства влизането в тайни общества. Ако е ранен, показва хронична болест, обикновено свързана с кръвообращението или с черния дроб.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply