Юпитер в XI дом

Юпитер в XI дом е показател за потребност от разширение на социалните или светските контакти, а също на материалната сфера и дейност, съответно със съвкупните показатели на картата. Това положение е благоприятно за връзките и приятелските отношения, но ако Юпитер има напрегнати аспекти, връзките и приятелските отношения  няма да донесат това, което се очаква от тях, а ако помогнат, тази помощ ще е свързана със сметка или интерес, а не с чувства.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply