Юпитер в IX дом

Юпитер в IX дом укрепва репутацията, усилва уважителното отношение към човека, съдейства развитието на умствените способности, благоприятства всичко, което зависи от този дом (пътешествия, научни занимания и изучаване на философски и морални въпроси, провеждани на високо ниво, връзки с други страни и т.н.). Ако Юпитер е ранен, даденият човек трябва да е благоразумен във довереността и паричните отговорности.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply