Юпитер в Х дом

Юпитер в Х дом често се среща в години, съдържащи щастливи събития, които водят до увеличение на състоянието, повишение; винаги бележи година, благоприятна за начинанията (ако Юпитер няма много лоши аспекти). Ако е силно ранен, той най-често говори за конфликти, свързани с небрежност, с прекалено далечни намерения и прекалено големи планове. Според Жан Верде („Това, което говорят звездите“), при жените, които нямат професия, това положение често отбелязва раждане или бременност, особено ако Юпитер попада върху наталния АСЦ.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply