Сатурн

Сатурн винаги оставя отпечатък на тази жизнена сфера, която е отбелязана със заемания от Сатурн дом в SR. Както и в наталния хороскоп, той се проявява като много неблагоприятна планета и неговите аспекти, управляваните от него домове и връзките му с планети от наталната карта трябва да се изследват много внимателно. Преди всичко Сатурн оказва в SR такова събитие, което ще повлияе на човека не в определен период в годината, както действат всички други планети в повечето случаи, а на нещо, което ще оказва влияние през цялата година. В такъв смисъл неговото влияние се разкрива като по-статично, отколкото динамично, или в краен случай статичният елемент ще надминава динамичните и кратковременни действия.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply