Сатурн в XI дом

Сатурн в XI дом говори за задръжки в реализацията на надеждите и плановете на даден човек, свързани с различни препятствия. Това също е показател за някакво безпокойство, свързано с познати на човека, понякога за самота или уединение. Това положение също говори за намаляване на кръга приятели, за отслабване на приятелските връзки.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply