Сатурн в VIII дом

Сатурн в VIII дом често отбелязва години, когато човек се опасява от нечия смърт. Много често тази конфигурация е показател за дългове, свързани с много безпокойства, понижение на годишните доходи или стойността на ценни книжа.  Лоша година за борсови спекулации, придобиване на ценни книжа, акции и т.н.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply