Сатурн в V дом

Сатурн в V дом най-често говори за неудовлетвореност. Това влияние по-явно се проявява във женски карти, тъй като при мажете то често снижава физическите потребности, отслабва чувствените тенденции, а при жените, без да изменя нищо в тези потребности и тенденции, препятства тяхната реализация. Това е лошо положение за залози и борсови спекулации, дори ако Сатурн има добри аспекти. Тези показатели могат да бъдат неутрализирани, ако Сатурн управлява АСЦ SR – в този случай той подчертава значението на V дом и следва да бъде тълкуван на основата на съвкупните показатели от картата.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply