Юпитер в VI дом

Юпитер в VI дом отбелязва добра година в отношенията с подчинени или, ако даденият човек се явява служител, няма да има напрежение и трудности в работата. Ако е ранена, тази планета съветва да се прочисти кръвта и да се избягват крайностите, към които предразполага това положение. Ако Юпитер се явява управител на I или V дом, това е показател, че здравето на човека ще се подкопае в резултат на злоупотреба с удоволствия или развлечения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply