Юпитер в IV дом

Юпитер в IV дом не само благоприятства цялото значение на този дом, но и говори за това, че ако не е силно ранен, то краят на годината ще бъде по-щастлив, отколкото началото. Много често това положение обещава някакво приятно събитие в последните три месеца на годината, започваща с момента на SR.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply