Марс в XII дом

Марс в XII дом — Това е най-лошата позиция за дадена планета, тъй като тя говори било за болести и нещастни случаи, било за вражда, преследване, неприятности, машинации. Ако Марс е ранен и се намира във воден знак, той има връзка със сексуално излишество, аморални и дори престъпни инстинкти.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply