Марс в VI дом

Марс в VI дом — Това е вероятност за някакво физиологично заболяване. В Козирог – обратно – това ще бъде показател за добро здраве (ако Марс не е ранен и ако налагането на домовете не се явява застрашаващо). Дори и да е благоприятно облагородена, тази позиция е опасна в картите на служители, тъй като тя усилва стремежа към независимост и може да предизвика някакви инициативи, за чието осъществяване човек няма възможности, или пък някакви неприятности.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply